EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); brief inzake beantwoording Europese Commissie gemotiveerde adviezen C(C)CTB-voorstellen en hybride mismatches (EK, E). .

2 juni 2017