EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (34.604); Brief aan de staatssecretaris van Financiën inzake afspraken informatievoorziening over de fiscale EU-voorstellen op het terrein van de vennootschapsbelasting: COM(2016)685 (CCTB) en COM(2016)683 (CCCTB) (34.604). .

11 juli 2017