EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket (34.734), EU-voorstel: Herziening verordening voor CO2 emissies auto's en busjes COM(2017)676 (34.835); verslag van een schriftelijk overleg inzake het tweede mobiliteitspakket van de Europese Commissie (EK 34.734 / 34.835, B). .

20 maart 2018