JBZ-Raad (32.317); Motie van de leden Van Toorenburg en Becker over de herziening van de Terugkeerrichtlijn integreren in de onderhandelingen over het EU-migratiepact (TK, 652). .

11 november 2020