EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697); brief van de ministers van BuZa en voor BHenO inzake onderzoek feministisch buitenlandbeleid en beleidsreactie (EK, F). .

13 mei 2022

Bijlage