35.697

EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) IIIDit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III.

Meer informatie over de behandeling van het EU-Genderactieplan III is terug te vinden in het Edossier E200028.


Kerngegevens

begonnen

13 januari 2021

titel

EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: EU Genderactieplan (GAP) III - Een ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU (JOIN(2020)17)

Documenten