E200028
Laatste revisie: 13-01-2021

E200028 - Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) IIIHet EU-actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025 (GAP III) beoogt de vooruitgang op het gebied van de empowerment van vrouwen en meisjes te versnellen en de vorderingen te consolideren die de afgelopen 25 jaar zijn gemaakt.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 12 januari 2021 leverden de fracties van GroenLinks en SGP inbreng voor schriftelijk overleg. Daarnaast besloot de commissie het BNC-fiche af te wachten en dit te betrekken bij een volgende schriftelijke ronde.

Europees

Op 17 december 2020 onderstreepte het Europees Parlement in een resolutiePDF-document het belang van de oprichting van een specifieke Raad voor Gendergelijkheid. Deze Raad zou volgens het Europees Parlement leiden tot een versterking van 'gendermainstreaming' in EU-wetgeving.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: EU Genderactieplan (GAP) III - Een ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU

document Europese Commissie

JOIN(2020)17PDF-document, d.d. 25 november 2020

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 januari 2021 leverden de fracties van GroenLinks en SGP inbreng voor schriftelijk overleg. Daarnaast besloot de commissie het BNC-fiche af te wachten en dit te betrekken bij een volgende schriftelijke ronde.

Op 8 december 2020 besloot de commissie om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg tijdens de eerste vergadering na het kerstreces.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 25 november 2020 hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid het EU-actieplan gepresenteerd inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025 (hierna: GAP III). Dit actieplan beoogt de vooruitgang op het gebied van de empowerment van vrouwen en meisjes te versnellen en de vorderingen te consolideren die de afgelopen 25 jaar - sinds de aanneming van de verklaring en het actieprogramma van Peking - reeds zijn gemaakt.

Het GAP III biedt de EU een beleidskader op basis van vijf actiepijlers om internationale toezeggingen sneller waar te maken en samenlevingen tot stand te brengen waar iedereen de ruimte heeft om zich te ontplooien. Het actieplan verheft gendergelijkheid tot een prioriteit van alle externe beleidsmaatregelen en acties; het bevat een routekaart voor samenwerking met belanghebbenden op nationaal, regionaal en multilateraal niveau, een intensivering van het optreden op strategische thematische gebieden, een oproep aan de Europese instellingen om het goede voorbeeld te geven, en het garandeert transparantie van de resultaten.


Behandeling Raad

Op 16 december 2020 ondertekenden 24 EU-delegaties, waaronder Nederland, de conclusies van het Duitse voorzitterschap met betrekking tot het GAP III. Het bevorderen van gendergelijkheid moet volgens de conclusies onder meer een regulier onderdeel zijn van het herstel na de COVID-19 pandemie.

Op 23 november 2020 (21.501-04, 235) bespraken de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking het GAP III tijdens de Raad. Eurocommissaris Urpilainen introduceerde het plan en benoemde de negatieve impact van COVID-19 op het bereiken van de SDG's, waaronder SDG 5 (gendergelijkheid). Volgens het GAP III moet 85% van alle nieuwe EU externe programma's bijdragen aan gendergelijkheid. Polen en Hongarije maakten bezwaar tegen het gebruik van de term 'gendergelijkheid' en spraken liever van 'gelijkheid tussen mannen en vrouwen.' Een grote groep lidstaten, waaronder Nederland, benadrukte het belang om vast te houden aan de afgesproken termen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 17 december 2020 onderstreepte het Europees Parlement in een resolutiePDF-document het belang van de oprichting van een specifieke Raad voor Gendergelijkheid. Deze Raad zou volgens het Europees Parlement leiden tot een versterking van 'gendermainstreaming' in EU-wetgeving.

De commissie voor Vrouwenrechten en gendergelijkheid (FEMM) van het Europees Parlement behandelt het voorstel. De commissies voor Buitenlandse Zaken (AFET), Ontwikkelingssamenwerking (DEVE), Internationale handel (INTA) en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) zijn aangesteld als adviescommissies.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen