EU-voorstel: Gezamenlijke Mededeling inzake het EU-Genderactieplan (GAP) III (35.697); brief van de ministers van BuZa en voor BHenO over inzet van het kabinet op een feministisch buitenlandbeleid (EK, H). .

8 november 2022

Bijlage