Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761), Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861); brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gehouden op 21 februari 2023, over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers (TK 34.861 / 32.761, 35). .

10 maart 2023

Bijlagen