EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731) (36.348); brief aan de Europese Commissie betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (EK, A)



. .

26 april 2023

Bijlagen