36.348

EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van de voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens.

Meer informatie over de behandeling van deze voorstellen is terug te vinden in E-dossiers E230004 en E230005.


Kerngegevens

begonnen

26 april 2023

titel

Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op de controles aan de buitengrenzen | Voorstel voor een verordening betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens met het oog op het voorkomen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit

Documenten

5