Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761), Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861); brief regering; Voortgang implementatie aanvullende maatregelen aangaande Passenger Name Records (TK 34.861 / 32.761, 36). .

17 mei 2023

Bijlagen