EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731) (36.348); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (EK, B). .

6 juni 2023