EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731) (36.348); brief van de Europese Commissie betreffende beantwoording vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (EK, C). .

7 augustus 2023