Vervoersbeleid is een nationale bevoegdheid van de lidstaten. De Europese Unie draagt bij aan het realiseren van een Europese vervoersinfrastructuur, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het functioneren van de interne markt. Ontwikkeling van het beleid op het terrein van verkeer en waterstaat wordt veelal gezien in het kader van duurzaamheid.