Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van Europese voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijk ordening. Hieronder vallen onder andere Europese voorstellen inzake de scheep- en luchtvaart en het wegvervoer, maar ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld klimaatverandering en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Tot 7 november 2017 was er een vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie IWO.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Europese vlaggen
7 juni 2022
De commissies EZK/LNV en IWO leveren inbreng voor schriftelijk overleg over het voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen
Meer

EU-vlag
7 juni 2022
De commissies EZK/LNV en IWO leveren inbreng voor schriftelijk overleg over het voorstel betreffende het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie
Meer

Edossiers bij deze commissie