Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van Europese voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijk ordening. Hieronder vallen onder andere Europese voorstellen inzake de scheep- en luchtvaart en het wegvervoer, maar ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld klimaatverandering en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Tot 7 november 2017 was er een vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie IWO.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

elektrische laadpaal
9 november 2021
De commissies EZK/LNV en IWO leveren inbreng voor schriftelijk overleg inzake de verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds
Meer

elektrische laadpaal
2 november 2021
De commissies EZK/LNV en IWO bespreken een mogelijk subsidiariteitsbezwaar over het Sociaal klimaatfonds uit het "fit for 55"-pakket.
Meer

Edossiers bij deze commissie