Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de behandeling van Europese voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijk ordening. Hieronder vallen onder andere Europese voorstellen inzake de scheep- en luchtvaart en het wegvervoer, maar ook de Europese verdragen inzake de rechten van passagiers worden door deze commissie behandeld. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld klimaatverandering en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Tot 7 november 2017 was er een vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie IWO.


De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Wereldbol op twee handen
6 april 2021
De commissies EZK/LNV en IWO bespreken het antwoord van de Europese Commissie op de brief met vragen over het achtste milieuactieprogramma.
Meer

Binnenhof
23 februari 2021
De commissies EZK/LNV en IWO bespreken het standpunt van het kabinet over het EU-voorstel inzake batterijen.
Meer

Edossiers bij deze commissie