Bronnen bij E070080 - Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen • standpunt EP Europees Parlement - P6_TA(2008)0087
  11 maart 2008
  www.europarl.europa.eu/...
 • korte aantekening Commissie EZ;Commissie VROM/WWI - 37608/BN
  3 juli 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37562/HM
  19 juni 2007
 • bnc-fiche Ministerie van Financiën;Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 22.112, 541
  15 juni 2007
 • brief DGM/SB/2007040766 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 22.112, 533
  30 mei 2007
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2007)140
  28 maart 2007
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2007)388
  28 maart 2007