Bronnen bij E090051 - Mededeling inzake EU-strategie ter beperking van het risico op rampen in ontwikkelingslanden • korte aantekening Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) - 40143/HM
  8 september 2009
 • brief minister met toelichting Onderdeel kamerstuk 22112, CZ Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, DMH/HH-278/09
  18 augustus 2009
 • korte aantekening Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) - 39932/GH
  26 mei 2009
 • brief Onderdeel kamerstuk 22112, CZ Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) - 22.112, 144144u
  26 mei 2009
 • korte aantekening Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) - 39895/HM
  19 mei 2009
 • conclusies Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen - 9920/09
  18 mei 2009
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 39833/HM
  28 april 2009
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 845
  7 april 2009
 • commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)84
  23 februari 2009
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)217
  23 februari 2009
 • werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)218
  23 februari 2009
 • [en] werkdocument Europese Commissie - SEC(2009)220
  23 februari 2009