Bronnen bij E100006 - Groenboek: de koppeling van ondernemingsregisters