Commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)Deze vaste commissie houdt zich bezig met voorstellen voor Europese wet- en regelgeving op het gebied van onder andere het midden- en kleinbedrijf (MKB), energievoorziening, consumentenzaken, klimaatbeleid en handelspolitiek. Zo'n 80% van de wetten en regels op dit beleidsterrein zijn een direct gevolg van afspraken die op Europees niveau worden gemaakt. Dit betekent dat veel nationale regelgeving een Europese oorsprong heeft. Het bekendste voorbeeld is de regelgeving in het kader van de Europese Green Deal.

Tot 20 juni 2023 was er de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie EZK.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Berlaymontgebouw met EU-vlaggen
26 september 2023
De commissies hebben een mondeling overleg met de minister van Financiën over het parlementair behandelvoorbehoud bij Europese voorstellen over economische governance.
Meer

Industrie bij Rotterdam
12 september 2023
De commissie levert inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over het Green Deal Industrial Plan.
Meer

Edossiers bij deze commissie