E210023
Laatste revisie: 01-12-2021

E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese CommissieDe Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar Werkprogramma voor 2022PDF-document, getiteld Europa samen sterker maken, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de dynamiek te behouden die zij heeft gestart om Europa post-COVID-19 opnieuw op te bouwen, de dubbele groene en digitale transitie te versnellen en een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving op te bouwen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 30 november 2021 volgden de commissies een besloten technische briefing van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het Europees Werkprogramma 2022.

Europees

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021 (21.501-02, DM) lichtte de Commissie haar werkprogramma voor 2022 toe. Zij noemde ter illustratie een aantal concrete voorstellen binnen haar zes prioriteiten. Zo noemde zij met betrekking tot de sociale pijler het voorstel over risico’s gerelateerd aan blootstelling aan asbest. Zij herhaalde verder haar voorstel voor 2022 als het Europese jaar van de jeugd. Verder wees zij erop dat in 2022 opvolging moet worden gegeven aan de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa. Tot slot stipte zij aan dat het werk aan de gezamenlijke verklaring van de Commissie, de Raad en het EP met de wetgevingsprioriteiten voor het komende jaar gaande is. Deze verklaring wordt de concrete routekaart voor het komende jaar. In december zal de Raad Algemene Zaken op de gezamenlijke verklaring terugkomen.


Kerngegevens

volledige titel

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie: Europa samen sterker maken

document Europese Commissie

COM(2021)645PDF-document, d.d. 19 oktober 2021

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 30 november 2021 volgden de commissies een besloten technische briefing van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie over het Europees Werkprogramma 2022.

Op 16 november 2021 stemde het College van Senioren in met de planning en inrichting van het selectieproces voor het Europese werkprogramma.

Op 9 november 2021 stemde de commissie in met het memo inzake de planning van de prioritaire selectie door fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2022 en geleidt het door ter vaststelling in het College van Senioren.

Op 19 oktober 2021 ontving de Kamer een briefPDF-document van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie ter aanbieding van het Werkprogramma 2022.


Behandeling Tweede Kamer

Op 28 oktober 2021 besloot de commissie EUZA om het werkprogramma 2022 doorgeleiden naar de vakcommissies met het verzoek de EU-prioriteiten te selecteren voor het eigen beleidsterrein. Daarnaast besloot de commissie het Werkprogramma 2022, de kabinetsappreciatie ervan en de prioriteitenlijst van de Tweede Kamer te behandelen tijdens het jaarlijkse debat over de Staat van de Europese Unie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 november 2021 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie van het Commissie Werkprogramma 2022. Hierin geeft het kabinet beschrijvingen van de nieuwe plannen die de Commissie in de mededeling benoemt en wordt per prioriteit een kabinetsappreciatie gegeven.

Het kabinet geeft aan dat een uitgebreidere analyse van de visie van de Commissie op de uitdagingen waar de Europese Unie voor staat en die tevens ten grondslag ligt aan de onderhavige initiatieven en voorstellen, de Kamer in de Staat van de Unie 2022 zal toekomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar Werkprogramma voor 2022PDF-document, getiteld Europa samen sterker maken, gepubliceerd. Met dit werkprogramma wil de Europese Commissie de dynamiek te behouden die zij heeft gestart om Europa post-COVID-19 opnieuw op te bouwen, de dubbele groene en digitale transitie te versnellen en een eerlijkere en veerkrachtigere samenleving op te bouwen. Dit jaar is er tevens bijzondere aandacht voor de jonge generatie.

Met 42 concrete voorstellen wil de Commissie verder uitvoering geven aan de zes grote ambities die de Commissie-Von der Leyen aan het begin van haar termijn heeft gesteld. Daaronder vallen Europa op weg helpen naar het succesvol bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050, het vormgeven van de digitale toekomst, het versterken van de sociale markteconomie, het opbouwen van een welvaartsunie en het sterker maken van Europa in de wereld.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021 (21.501-02, DM) lichtte de Commissie haar werkprogramma voor 2022 toe. Zij noemde ter illustratie een aantal concrete voorstellen binnen haar zes prioriteiten. Zo noemde zij met betrekking tot de sociale pijler het voorstel over risico’s gerelateerd aan blootstelling aan asbest. Zij herhaalde verder haar voorstel voor 2022 als het Europese jaar van de jeugd. Verder wees zij erop dat in 2022 opvolging moet worden gegeven aan de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa. Tot slot stipte zij aan dat het werk aan de gezamenlijke verklaring van de Commissie, de Raad en het EP met de wetgevingsprioriteiten voor het komende jaar gaande is. Deze verklaring wordt de concrete routekaart voor het komende jaar. In december zal de Raad Algemene Zaken op de gezamenlijke verklaring terugkomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor constitutionele zaken (AFCO) is de verantwoordelijke commissie voor de behandeling van het werkprogramma.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen