Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)Deze vaste commissie bereidt de behandeling voor van Europese en nationale wetsvoorstellen op het gebied van volkshuisvesting (wonen), ruimtelijke ordening en milieubeheer. Op Europees niveau kan gedacht worden aan voorstellen over de Milieu Effecten Rapportages en gezamenlijke doelstellingen voor het verbeteren van het milieu.

Voor Europese dossiers op het gebied ruimtelijke ordening en milieubeheer is er sinds 7 juni 2011 de commissie voor Infrastructuur, Milieu & Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie VROM/WWI.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact

Edossiers bij deze commissie