Dinsdag 12 april 2011 15.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Justitie (Just.) en JBZ-Raadbespreking

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 1 april 2011 inzake Regeringsreactie op AIV-advies over piraterijbestrijding


Vergaderstukken