Dinsdag 19 april 2011 14.15 uur, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 5 april 2011 inzake ontwerprichtlijn EU-PNR

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 april 2011 inzake ontwikkelingen rond SWIFT-overeenkomst

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 7 april 2011 met onder andere antwoorden op vragen over ontwerpverordening betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten op het gebied van erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

bespreking

evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer


Vergaderstukken