Dinsdag 24 mei 2011 17.30 uur, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Justitie (Just.) en JBZ-Raadbespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, mede namens de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie, van 20 mei 2011 inzake de regeringsreactie op het AIV-advies over piraterijbestrijding


Vergaderstukken