Dinsdag 15 december 2015, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (vergadering start aansluitend aan de combivergadering EZ-V&J)

8.Rondvraag


Korte aantekeningen