Dinsdag 12 september 2017, commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen