Dinsdag 26 september 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Nadere procedure

5.
T02309

Toezegging Informeren over spreekrecht bij TBS-zittingen (34.082)

Bespreking Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) van 15 augustus 2017 over de uitvoering van toezegging T02309 over spreekrecht bij tbs-zittingen

7.
Werkbezoek aan Nationale Politie in het kader van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen