Dinsdag 15 mei 2018, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voorstellen Europese Commissie inzake circulaire economie

Inbreng schriftelijk overleg over de Mededelingen COM(2018)28, COM(2018)29 en COM(2018)32

3.Rondvraag


Korte aantekeningen