Dinsdag 15 mei 2018, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34674, J

Regeling AOW-overbruggingsproblematiek

Bespreking van de brief van de minister van SZW van 26 april 2018 inzake de AOW-overbruggingsproblematiek

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen