34.674

Verzamelwet pensioenen 2017Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen. Het betreft wijzigingen die hoofdzakelijk technisch van aard zijn. Deze wijzigingen hebben een verbetering van de pensioenwetgeving tot doel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 13 juni 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2017

titel

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2017)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

55
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-55] documenten