Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 10 juli 2018, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
Aanpak mestfraude en zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Brief van de minister van LNV van 6 juli 2018 in reactie op brief van 22 juni 2018 (verslag nader schriftelijk overleg 33037, M)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg (33037, M)

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen