Dinsdag 10 juli 2018, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:25 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.32 317, JB

Verslag nader schriftelijk overleg d.d. 3 juli 2018 over het verslag van de JBZ-Raad 12-13 oktober

Bespreking

4.E180019

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Inbreng nader schriftelijk overleg inzake stand van zaken en positionering Nederland t.o.v. de Global Compacts inzake migratie

5.E180009

Voorstel voor een verordening inzake identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een verzoek om informatie over de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening inzake de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten; EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM(2018)212

Bespreking verslag van een schriftelijk overleg inzake rechtsgrondslag verordening identiteitskaarten

6.E180013

Verslag schriftelijk overleg over de Europese voorstellen inzake herziening gemeenschappelijke visumcode

Bespreking Verslag van een schriftelijk overleg over de Europese voorstellen inzake herziening gemeenschappelijke visumcode

9.Rondvraag


Korte aantekeningen