Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 18 december 2018, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Bespreking van, en desgewenst inbreng naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 6 december 2018 inzake beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen (34246, G)

5.
34035

Wet studievoorschot hoger onderwijs

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2018 inzake vervolgvragen Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AF)

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen