Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 december 2018
1.
35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 22 januari 2019 te houden.

2.
34878

Wet register onderwijsdeelnemers

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 19 februari 2019 plenair te behandelen.

3.
34246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media van 6 december 2018 inzake beantwoording aanvullende vragen voorhang Besluit bekostiging gvo en hvo op openbare scholen (34246, G) wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie. De staf verwerkt de inbreng tot een conceptbrief en laat deze circuleren in de commissie.

4.
34035

Wet studievoorschot hoger onderwijs

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2018 inzake vervolgvragen Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (34035, AF) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman