Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 23 april 2019, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 13:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

3.
34808, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de (evaluatie van de) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Bespreking

4.
35026, L

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2019

Bespreking

5.
32140, B

Brief van de staatssecretaris van Financiën over bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel; Herziening Belastingstelsel

Bespreking brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 april 2019 over bouwstenen voor een beter belastingstelsel

6.
T02519

Toezegging Notitie aanbieden over herziening box 3 (34.785/34.700)

Bespreking brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 april 2019 over een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement

7.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

Bespreking

10.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen