Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 24 september 2019, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

6.
32 043, S

Verslag van het schriftelijk overleg met de minister van SZW van 10 september 2019 over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen