Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 3 december 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 november 2019 inzake voorlichting Raad van State over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure

4.
Nadere reactie op halfjaarlijks toezeggingenrappel BVOM

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019 inzake diverse toezeggingen (35000 VIII, E)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen