Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 3 december 2019
1.
35210 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. Leden die tegen het wetsvoorstel zijn, kunnen desgewenst aantekening vragen.

2.
35042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 november 2019 inzake voorlichting Raad van State over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure (35042, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de procedure met betrekking tot wetsvoorstel 35042 aan te (blijven) houden totdat de aangekondigde novelle de Eerste Kamer heeft bereikt.

3.
Nadere reactie op halfjaarlijks toezeggingenrappel BVOM

De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019 inzake diverse toezeggingen (35000 VIII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T01826: de toezegging staat nog open;
T02223: de toezegging staat nog open;
T02224: de toezegging staat nog open;
T02372: de toezegging staat nog open;
T02151: de einddatum van de toezegging wordt 1 juli 2023.

4.
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat de procedure van de Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 op 10 december 2019 op de agenda staat en dat de commissie dan formeel een besluit neemt over de wenselijkheid van een begrotingsdebat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman