Dinsdag 14 april 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 10:15 uur

Agenda

1.
GEEN VERGADERING - LEVEREN INBRENG LOUTER VIA MAIL (ÉÉN MAIL PER FRACTIE IN ANTWOORD OP VRIJDAGMAIL COMMISSIEGRIFFIER MET PDF-CONVOCAAT)

3.
35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Nadere procedure

4.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Besluitvorming over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 maart 2020 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel

6.
35399

EU-voorstel: Besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (COM(2020)32)

Besluitvorming over de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 maart 2020 inzake beantwoording vragen wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne


Korte aantekeningen