Dinsdag 1 juni 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

3.
Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 juni 2021

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 juni 2021; JBZ-Raad

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen