Dinsdag 30 november 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
T02731 / 35074, Z

Brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van het eindrapport 'Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie'; Wet arbeidsmarkt in balans; Toezegging Het onderzoeken van een aparte contractvorm voor seizoenssectoren (35.074)

Bespreking

6.
21.501-31 EK, AP

Brief van de staatssecretaris van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 6 december 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen