Verslag van de vergadering van de Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) op 7 februari 2023Regulier

Datum: 7 februari 2023
Aanvang: 15.15 uur
Sluiting: 15.20 uur
Locatie: commissiekamer 3
Voorzitter: Van der Linden
Griffier: De BoerSprekers


Besluitpunten