Dinsdag 12 december 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Nadere procedure

6.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Bespreking

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen