36.410 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2024 van het Nationaal Groeifonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt, JA21, Groep Van Haga, PVV en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD en ChristenUnie.

Tegen: PVV, FVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Een mondeling overleg met de minister van EZK over de vierde indieningsronde van het Nationaal Groeifonds heeft op 27 februari 2024 plaatsgevonden. Videoverslag mondeling overleg van 27 februari 2024 (1 uur en 4 min).

Een technische briefing voor de commissie door de Raad van State inzake de advisering over de concept-Klimaatnota 2023 (EK, 32813, AX met bijlagen) heeft op 14 november 2023 plaatsgevonden.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten