Dinsdag 16 januari 2024, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32820, A

Brief van de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

Inbreng voor schriftelijk overleg


3.Toezegging T03628

Toezegging Uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in de gemeente (36.229); Brief van de minister van OCW over reactie op toezeggingen uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in gemeente en onderzoek naar effecten stelsels van studiefinanciering; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Inbreng voor schriftelijk overleg


4.Toezegging T02151

Toezegging Wijzigen percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal (34.031); Brief van de minister voor PVO over rapport evaluatie tweetalig primair onderwijs; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Bespreking brief en status toezegging


7.E220025 - Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

Brief van de staatssecretaris van OCW inzake voorlopig politiek akkoord verordening mediavrijheid; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen