Dinsdag 6 februari 2024, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.33.836 EK, E; TK, 89

Brief regering; Verzoek instemming geen bezwaar tegen toetreding Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007; Personen- en familierecht

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen