Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake het personen- en familierecht.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 ingestemd met de brief inzake het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK, F).

De Eerste Kamer heeft op 19 december 2023 ingestemd met de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over instemmingsverzoek van de minister voor Rechtsbescherming over totstandkoming van een ontwerpbesluit tot machtiging aan Frankrijk om te onderhandelen over nadere samenwerking met Algerije op het terrein van het familierecht (EK, D).

De Eerste Kamer heeft op 31 oktober 2023 ingestemd met de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK, B).


Kerngegevens

begonnen

20 december 2013

titel

Personen- en familierecht

schriftelijke voorbereiding


Documenten

123
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-123] documenten