E090102
Laatste revisie: 02-08-2010

E090102 - Mededeling 'Naar een gemeenschappelijke asielprocedure en een in de gehele Unie geldige uniforme status voor personen aan wie asiel wordt verleend'
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Het EP heeft 3 oktober 2001 een resolutie aangenomen over onderhavige mededeling.  


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2000)755PDF-document, d.d. 22 november 2000

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heeft op 31 mei 2001 een overleg plaatsgevonden n.a.v. een brief van de staatssecretaris van Justitie van 23 mei 2001.


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche DIE-161/02 Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 229 fiche 1
  3 april 2002
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 185 fiche 3
  26 februari 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • standpunt EP Europees Parlement - Aangenomen tekst
  3 oktober 2001
  www.europarl.europa.eu/...
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0304/2001
  14 september 2001

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen