E090194
Laatste revisie: 29-07-2010

E090194 - Verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Europees

Verordening (EG) nr. 44/2001PDF-document is gepubliceerd in Pb EG L 12 op 22 december 2000.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(1999)348PDF-document, d.d. 14 juli 1999

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikelen 67 en 61

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Aan Verordening (EG) nr. 44/2001 is uitvoering gegeven middels het wetsvoorstel 'Aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht' (zie kamerstukken in de serie 28863).


Behandeling Eerste Kamer


Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen tekst
    21 september 2000
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0253/2000
    18 september 2000

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

  • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 233/2000
    1 maart 2000

Alle bronnen